Připoj se na Poraď.cz a poraď svým kamarádum, kteří mají nějaký problém.

Podívej se, jaké mají tvoji kamarádi problémy, nech si poradit od kamárádů a sdílej svoje zkušenosti a znalosti!

Začínáme

Jaký je měsíční poplatek v jeslích?

Dobrý den, nevíte kolik se platí měsíční poplatek za umístění dítěte v soukromých jeslích?
Muž, Celkem 67 příspěvků na Poraď.cz. 26.07.2014 16:14
Odpovědi
Seřadit podle: Data / Oblíbenosti
Anonym (neregistrovaný uživatel)
V současné době velký počet rodičů řeší otázku kam umístit děti, zpravidla se jedná o dvou až čtyřleté děti, tedy do jeslí, nebo školky.

Státní jesle a školky jsou úplně plné a tak zcela logicky narůstá nabídka soukromých předškolních zařízení. Již dnes je ale pro jesle a školky platné, že je velká konkurence.

Umístění dítěte do státní školky je vcelku jasné - většina rodin volí takovou školku, která je pokud možno blízko a hlavně tu, kam jsou ochotni dítě přijmout.

U soukromých zařízení je tomu ale jinak. Většina z nich je od bydliště vzdálená, platí se několikanásobně vyšší školné než v jeslích a školkách obecních a tak rodiče školku pečlivě vybírají, aby se jim investice časová i finanční „vyplatila“.

Jak se tedy zorientovat? Čeho si všímat, na co se zaměřit, na co se ptát?

První otázku by měl asi rodič položit sám sobě: Co hledám - hledám PŘEDŠKOLNÍ zařízení nebo kolektivní HLÍDÁNÍ dětí? Pokud hledáte PŘEDŠKOLNÍ zařízení, jsou následující řádky určeny Vám:

Je soukromá školka zapsaná v rejstříku škol Krajského úřadu?

Pokud ano, velké plus. Taková školka, jako je projesle.cz i když je soukromá, podléhá všem nařízením, jako běžné školky provozované obcí - od hygieny přes vzdělávací program po školní inspekci. Pokud ne, ptejte se, kdo a jak zaručuje kvalitu vzdělávání.

Má školka ucelený vzdělávací program?

Většina školek inzeruje program založený na Rámcovém vzdělávacím programu. Ptejte se na Školní vzdělávací program, veřejný dokument, který na základě tohoto - zákonem daného - Rámcově vzdělávacího programu školka vypracovává a který má přesně dané náležitosti. Možná nebudete mít čas jej celý pročíst nebo budou některé formulace spíše odborné - v každém případě tvoří tento dokument základ fungování školky, od vybavení přes stravu až po samotný program a jeho dodržování je pro školku závazné.

Buďte opatrní, pokud se denní program ve školce v podstatě skládá z několika kroužků, které na sebe bez hlubšího záměru navazují. Na první pohled je velmi atraktivní, že děti dopoledne jedou na plavání a po obědě je čeká Hip hop nebo balet, pak výtvarný kroužek či keramika, další den jízda na koni, flétna a popř. pro zájemce ještě navíc lekce tenisu.

Ptejte se, jaký záměr je v této skladbě kroužků a zda tím školka sleduje konkrétní cíle - nebo nějak potřebuje naplnit denní program? Určitě neplatí rovnice dobrá školka = velké množství kroužků.

Uvažujete o cizojazyčné školce?

Ptejte se, zda jsou mezi učiteli rodilí mluvčí. Pokud ano, ptejte se na jejich kvalifikaci. Zpět k první otázce, kterou rodič pokládá sám sobě: hledám PŘEDŠKOLNÍ program nebo JAZYKOVOU školu? „Naučíme Vaše dítě anglicky“ se nemusí automaticky rovnat „připravíme Vaše dítě po všech stránkách na vstup do školy“. Mají děti v cizojazyčné školce plnohodnotný předškolní program v angličtině nebo je hlavní náplní dne výuka angličtiny (i když hravou formou) ?

„Individuální přístup“

Najdete jej v propagačních materiálech téměř všech školek a jeslí tak jako na http://www.projesle.cz . Ptejte se, co to v praxi znamená. Je za individuální přístup považováno pouze to, že se učitel věnuje každému dítěti zvlášť? Nebo mají učitelé pro každé dítě individuální plán jeho rozvoje, který vychází z pečlivého pozorování dítěte a jeho schopností? Ptejte se také, jak často si učitelé o dítěti dělají záznamy, jak často hodnotí pokroky dítěte a také jakou formou a jak často předávají informace rodičům.

Zajímáte se o „alternativní“ školky - Dalton, Montessori, Waldorf?

Již před první návštěvou školky si o Vámi vybraném směru zjistěte podrobnosti, abyste se mohli přesvědčit, jak se alternativní metoda v praxi uplatňuje. Pokud je školka vzdálená od Vašeho bydliště a budete do ní dojíždět, zeptejte se i na to, jaké se očekává zapojení rodičů - abyste vše časově mohli s dojížděním skloubit.

Atmosféra

Při návštěvě školky se kromě otázek soustřeďte i na to, zda Vás osloví atmosféra školky; vnímejte, jak na Vás zapůsobí paní ředitelka / učitelka; dívejte se kolem sebe - jste v dětském prostředí? poznáte z výzdoby školky, čím se děti právě zabývají? jsou na nástěnce pro rodiče aktuální a srozumitelné informace?

Malý tip na závěr:

pokud ve školce, o které uvažujete neznáte nikoho z rodičů, kdo by Vám mohl poskytnout informace „zevnitř“, zkuste si prohlídku školky dohodnout v době kolem oběda nebo při vyzvedávání dětí. Můžete mrknout i na http://www.jesle.eu/ Počkejte pak před školkou na rodiče, kteří jdou pro děti. Požádejte je o pár informací, které Vás zajímají - tím bude Vaše mozaika téměř úplná.
Neregistrovaný uživatel - registrací získáte mnoho výhod (0) / Nelíbí se mi (0)
Lucka Mucka (neregistrovaný uživatel)
Lucka Mucka
Záleží o jakých jeslích se bavíme a kde jsou, tedy v jakém městě. Pokud to jsou soukromé jesle, jak píšete a budou v hlavním městě Praze, může se cena takových pražských jeslí vyšplhat i na 16.000 korun za jesle. Určitě je to ale služba, jejíž kvalita se nedá srovnávat s hlídáním někde v koutku, nebo v pseudo jeslích a školkách, které nabízí takové služby dohromady. Tedy kdě jsou děti od jednoho roku do 7 let. To je velmi častá, ale nebezpečná praxe dnešních podnikatelů. Určitě je dobré podívat se na jesle.cz a uvidíte, co je možné.
Neregistrovaný uživatel - registrací získáte mnoho výhod (0) / Nelíbí se mi (0)
Nikita (neregistrovaný uživatel)
Nikita
Tak to souhlasím, je dobré zkusit kvalitní zařízení a podívat se, potom si člověk udělá obrázek, teď jsem byla v jeslích, kde neměli ani malé záchodky a přitom jim to nařizuje vyhláška 410/2005 Sb.o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Je to dneska docela bordel. my jsme spokojeni ve stejném zařízení a to v http://www.projesle.cz a nedáme na ně dopustit. Mají 5 poboček v Praze, takže si je možné vybrat, co je pro koho blíž.
Jesle ProJesle - soukromé jesle a školka, Jesle v Praze
Jesle ProJesle - soukromé jesle a školka, Jesle v Praze
http://www.projesle.cz
Jesle a jesličky, Soukromé jesle - Projesle Praha
Neregistrovaný uživatel - registrací získáte mnoho výhod (0) / Nelíbí se mi (0)
Poraď mu!
Vložit odkaz x
Anonym:   Toto jméno bude použito zároveň jako Vaše přezdívka.

Návody, rady, problémy, odborníci